CS Universitatea Cluj

0

Scurt istoric al înfiinţării Clubului Sportiv „UNIVERSITATEA” Cluj-Napoca
Unirea Transilvaniei cu Romania din anul 1918, act istoric oficial, rezultat al îndelungatei lupte a întregii suflări romaneşti, ce va influenţa desfăşurarea vieţii sociale sub toate aspectele sale în această străveche vatră romanească, va aduce şi în domeniul sportului şi al educaţiei fizice multe şi frumoase realizări. Din randurile populaţiei majoritare romaneşti, dar şi din randurile populaţiei maghiare, germane şi a altor etnii, vor porni pe calea afirmării mulţi sportivi, campioni, recordmani. Clujul va ocupa în acest proces, unul din locurile de frunte. În aceste împrejurări istorice se înscriu şi primii paşi, primele eforturi însufleţite depuse pentru crearea primului club sportiv studenţesc din Romania unită, urmaşul de drept şi de fapt al cluburilor sportive studenţeşti romaneşti de la Cluj şi de la Budapesta, dinainte de 1914. Totul a decurs firesc şi aşteptat. Încă din primele luni ale anului 1919, sute şi sute de romani ardeleni şi bănăţeni, foşti studenţi la universităţile din Viena, Budapesta, Praga, Torino, Berlin, s.a., dintre care mulţi demobilizaţi din armata austro-ungară sau din cea romană, încep să sosească la vetrele părinteşti, în ţara nouă, de curand unită. Dornici să-şi continue studiile, paşii lor se opresc la Cluj, unde se născuse Universitatea Daciei Superioare. Vin la Cluj, împreună cu ei, mulţi alţi tineri din diferite localităţi ale ţării, dornici şi ei să soarbă din cupa ştiinţei şi culturii la Alma Mater Napocensis. La începutul anului 1919, Societatea Academică a studenţilor romani „Petru Maior” din Budapesta şi-a mutat sediul la Cluj, şi odată cu aceasta şi secţia ei sportivă care funcţiona din anul 1919. Dar rolul acestei socieţăţi în Romania era cu totul altul decat la Budapesta, şi atunci s-a lansat idea formării unei noi societăţi sportive universitare. Acest lucru era cu atat mai necesar cu cat, în primăvara anului 1919, la Cluj coexistau trei societăţii sportive ai căror membrii, în marea lor majoritate erau studenţi: „Clubul Sportiv Ardelean”, Secţia sportivă a societăţii „Petru Maior” şi Societatea sportivă „Dacia”, iniţiată şi condusă de Virgil Salvan. În luna noiembrie a anului 1919, în sala Prefecturii din Cluj se înfiinţează clubul sportiv „Universitatea”, cu semnul distinctiv „U”, avand în componenţă mai multe secţii sportive printre care amintim atletism, lupte, scrimă, gimnastică şi fotbal. În luna februarie a anului 1920 a avut loc prima adunare generală, unde s-au votat statutele socieţăţii, care a primit numele de Societatea Sportivă a Studenţilor Universitari din Cluj, purtand numele simbolic de „Universitatea”. A fost ales primul Comitet de Conducere. Încă din monentul înfiinţării sale, în 1919, clubul „U” s-a declarat club polisportiv. În 1920, la adunarea generală de constituire, cand au fost votate statutele Clubului şi s-a ales comitetul de conducere, s-a hotărat şi caracterul polisportiv al societăţii. Celor şapte secţii ce au constituit nucleul iniţial, li s-au adăugat în anii următori alte ramuri sportive, alte secţii, ce aveau să-l singularizeze în ansamblul vieţii sportive din Romania. Universitatea Cluj este primul club sportiv din Romania care şi-a adăugat zestrei spirituale un imn sportiv care a prins viaţă în vremea bejeniei la Sibiu, din jalea şi tristeţea aşternute în inimile celor siliţi să-şi părăsească oraşul iubit, dar şi din nădejdea mereu vie a grabnicei şi neîndoielnicei reîntoarceri.

Ramurile sportive care au adus glorie clubului „Universitatea” sunt: atletismul, care s-a înfiinţat în anul 1919, baschetul, care apare în anul 1949 iar în anii 1953-1954 caştigă primele titluri , tenis de camp ce-şi are înscris anul 1919 pe actul de naştere. Rugby-ul debutează în anul 1934, handbalul apare în anul 1935, secţia de volei este înfiinţată în anul 1954,iar judoul debutează în anii 1964-1966.

Cauta articole despre